W siedzibie NFOŚiGW została podpisana umowa udostępnienia środków zawarta pomiędzy NFOŚiGW a WFOŚiGW w Warszawie. Łączna kwota udostępnionych środków wynosi ponad 55 mln zł.

Umowa ta została zawarta w ramach Programu Priorytetowego ogłoszonego przez NFOŚiGW pn. „Współfinansowanie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedsięwzięć inwestycyjnych, które uzyskały wsparcie ze środków UE”.
 
W ramach udostępnionych przez NFOŚiGW środków, WFOŚiGW w Warszawie jako Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko może udzielić pożyczek na następujące przedsięwzięcia:
– „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” – wnioskodawca: Miasto Józefów;
– „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Brwinów” – wnioskodawca: Gmina Brwinów;
– „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim” – wnioskodawca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim.
 
Pożyczki, które zostaną udzielone przez WFOŚiGW beneficjentom zostaną przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego w ww. projektach.

źródło: wfosigw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj