Miasto Gdańsk wprowadziło firmę Hydrobudowa Gdańsk na budowę zadania „Przebudowa Kanału Raduni” w ramach programu Kompleksowe zabezpieczenie Żuław. Wartość kontraktu to ponad 133,8 mln zł. Prace mają potrwać do marca 2014 roku.

Koszt przebudowy Kanału Raduni będzie w 85% finansowany ze środków Unii Europejskiej (ponad 116 mln zł – dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), natomiast pozostałe 15% dołoży Skarb Państwa. Miasto wydatkowało do chwili obecnej 1,1 mln zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wniosku aplikacyjnego.

– To pierwszy w historii naszego miasta projekt, którego realizacja w 100 procentach odbywa się z pieniędzy pozyskanych – podkreśla Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. – Taka inwestycja, choć niezwykle ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa miasta, jest mało spektakularna. Jej realną wartość poznaje się dopiero, kiedy musi się sprawdzić w warunkach zagrożenia powodzią.

Przebudowa Kanału Raduni obejmie 7,1 km – czyli odcinek od Zaroślaka do granicy z Pruszczem Gdańskim. W ramach inwestycji przeprowadzony zostanie szereg prac obejmujących m.in.:
    – poszerzenie kanału,
    – położenie pasujących do otoczenia umocnień,
    – uszczelnienie skarpy oraz podwyższenie wału,
    – zagospodarowane terenów wzdłuż kanału po obu jego stronach,
    – modernizację i budowę 9 kładek dla pieszych
    – wyłożenie jednej z koron wału polbrukiem, co utworzy ciąg pieszy.

Dofinansowanie, które udało się pozyskać na przebudowę Kanału Raduni pochodzi z przeciwpowodziowego Programu Żuławskiego – 2030. Oprócz Gdańska środki na ochronę przeciwpowodziową otrzymał Elbląg.

Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu prowadzi w imieniu Miasta Gdańska Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG).

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj