Na ukończeniu są prace remontowe i porządkowe na Bulwarach Wiślanych w Krakowie. Ich naprawa po uszkodzeniach spowodowanych powodzią rozpoczęła się zaraz po ustabilizowaniu się poziomu wody.

W ramach prac porządkowych usunięto śmieci, gałęzie i konary drzew oraz trawę naniesioną przez wodę. Służby miejskie dokonały niezbędnych napraw ławek i koszy na śmieci. Te elementy małej architektury, które nie nadawały się do użytku wymieniono na nowe.

Zajęto się także osadzeniem tablic i znaków drogowych. W dalszym etapie wymyto alejki i usunięto muł i osad z trawników.

W sierpniu udało się usunąć łachę piasku z rożnymi nieczystościami, jaka pojawiła się na Bulwarze Poleskim. Jej grubość miejscami sięgała 1 metra.

„Do pomocy w tych pracach skierowano skazanych z Zakładu Karnego przy ul. Spławy oraz Aresztu Śledczego na ul. Montelupich, którzy do dzisiaj pracują na bulwarach” – mówi Michał Pyclik z ZIKIT.

Najwięcej problemów sprawiło usunięcie wyrw z trawników i alejek. „Takie uszkodzenia powstały na lewym brzegu pod mostem Grunwaldzkim i Piłsudskiego. Zostały one naprawione do końca lipca” – informuje Michał Pyclik. Na prawym brzegu nurt rzeki uszkodził nawierzchnię pod mostem Powstańców Śląskich i Piłsudskiego – remont zakończono pod koniec września.

Największa wyrwa w ziemi, na całej szerokości bulwaru, powstała pod mostem Dębnickim. Zerwanie alejek i wypłukanie podbudowy, uniemożliwiło całkowicie poruszanie się  tą częścią bulwaru. Obecnie kończą się prace naprawcze tego uszkodzenia. Ostatecznie, naprawa Bulwarów Wiślanych po powodziach zakończy się w październiku.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj