W Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu oddano do użytku Pracownię Odnawialnych Źródeł Energii wyposażoną w stanowiska dydaktyczne umożliwiające uczniom zapoznanie się z najważniejszymi instalacjami do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Otwarcia dokonali prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Izabela Van den Bossche z Fortum Power and Heat Polska. Nowoczesne stanowiska dydaktyczne znajdujące się w Hali Nowych Technologii wyposażyła firma Fortum. Pracownia pomoże kształcić przyszłych specjalistów ds. energii odnawialnej. Dlatego znalazły się w niej stanowiska dydaktyczne umożliwiające uczniom zapoznanie się z najważniejszymi instalacjami do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Należą do nich m.in. kolektor słoneczny, moduł fotowoltaiczny, pompa ciepła, kocioł opalany biomasą czy turbina wiatrowa. W ten sposób nauczyciele i uczniowie Centrum zyskali dostęp do najlepszych narzędzi do nauki zawodu technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

– Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki w Polsce i na świecie, dlatego bardzo zależy nam, aby młodzież mogła kształcić się w tym kierunku. Cieszymy się, że mogliśmy stworzyć pracownię OZE właśnie w Zabrzu, gdzie Fortum przygotowuje kolejną dużą inwestycję. Będzie to nowoczesna elektrociepłownia zasilana między innymi paliwem odnawialnym, jakim jest biomasa – powiedziała Izabela Van den Bossche z Fortum.

– Dzięki partnerom takim jak firma Fortum zabrzańska młodzież ma od dziś szansę na kształcenie zawodowe w nowych dziedzinach i przy pomocy najnowocześniejszych narzędzi, zaś Zabrze staje się innowacyjnym ośrodkiem szkoleniowym w skali kraju –  dodała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu jest publiczną placówką oświatową, prowadzącą szkolenia, zajęcia edukacyjne i praktyki zawodowe dla uczniów i słuchaczy zabrzańskich szkół, a także bezpłatne kształcenie osób dorosłych. W całym CKPiU uczy się obecnie 1019 osób, z czego 48 uczniów w dwóch klasach technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. Nowa pracownia OZE umożliwi również CKPiU ubieganie się o akredytację Urzędu Dozoru Technicznego na kształcenie monterów urządzeń fotowoltaicznych w formie kursowej.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest w Polsce zawodem nowym. Został wprowadzony do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2010 roku. Stanowi odpowiedź na zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła odnawialne, takie jak biomasa, energia wiatrowa czy słoneczna.

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj