W Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu oddano do użytku Pracownię Odnawialnych Źródeł Energii wyposażoną w stanowiska dydaktyczne umożliwiające uczniom zapoznanie się z najważniejszymi instalacjami do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Otwarcia dokonali prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Izabela Van den Bossche z Fortum Power and Heat Polska. Nowoczesne stanowiska dydaktyczne znajdujące się w Hali Nowych Technologii wyposażyła firma Fortum. Pracownia pomoże kształcić przyszłych specjalistów ds. energii odnawialnej. Dlatego znalazły się w niej stanowiska dydaktyczne umożliwiające uczniom zapoznanie się z najważniejszymi instalacjami do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Należą do nich m.in. kolektor słoneczny, moduł fotowoltaiczny, pompa ciepła, kocioł opalany biomasą czy turbina wiatrowa. W ten sposób nauczyciele i uczniowie Centrum zyskali dostęp do najlepszych narzędzi do nauki zawodu technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

– Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki w Polsce i na świecie, dlatego bardzo zależy nam, aby młodzież mogła kształcić się w tym kierunku. Cieszymy się, że mogliśmy stworzyć pracownię OZE właśnie w Zabrzu, gdzie Fortum przygotowuje kolejną dużą inwestycję. Będzie to nowoczesna elektrociepłownia zasilana między innymi paliwem odnawialnym, jakim jest biomasa – powiedziała Izabela Van den Bossche z Fortum.

– Dzięki partnerom takim jak firma Fortum zabrzańska młodzież ma od dziś szansę na kształcenie zawodowe w nowych dziedzinach i przy pomocy najnowocześniejszych narzędzi, zaś Zabrze staje się innowacyjnym ośrodkiem szkoleniowym w skali kraju –  dodała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu jest publiczną placówką oświatową, prowadzącą szkolenia, zajęcia edukacyjne i praktyki zawodowe dla uczniów i słuchaczy zabrzańskich szkół, a także bezpłatne kształcenie osób dorosłych. W całym CKPiU uczy się obecnie 1019 osób, z czego 48 uczniów w dwóch klasach technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. Nowa pracownia OZE umożliwi również CKPiU ubieganie się o akredytację Urzędu Dozoru Technicznego na kształcenie monterów urządzeń fotowoltaicznych w formie kursowej.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest w Polsce zawodem nowym. Został wprowadzony do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2010 roku. Stanowi odpowiedź na zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła odnawialne, takie jak biomasa, energia wiatrowa czy słoneczna.

 

Kolędownik 2018 696px
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj