Ministerstwo Rozwoju poinformowało o zasileniu kwotą blisko miliona złotych Zakładów Ceramicznych Bolesławiec. Pieniądze te trafią na rozbudowę budynku piecowni przedsiębiorstwa, w tym instalacji gazowej.

Dzięki aneksowi podpisanemu przez Minister Rozwoju Jadwigę Emilewicz Zakłady Ceramiczne Bolesławiec otrzymają wsparcie w wysokości 957 tys. zł.

Kwotę tę zakłady przeznaczą na kontynuację rozbudowy budynku piecowni Zakładu Produkcyjnego Nr 1 oraz na usprawnienie procesu technologicznego, m.in. poprzez przebudowę sieci i instalacji gazowej, która zasila istniejące piece.

Jest to ostatnia transza z kwoty 4 mln 462 tys. zł przyznanych spółce na mocy umowy zawartej między nią a Skarbem Państwa 25 sierpnia 2016 r.

Podpisanie aneksu było niezbędne, ponieważ w międzyczasie ZC Bolesławiec zmieniły zakres inwestycji. Wsparcie to nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu unijnych regulacji.

Czytaj więcej

Skomentuj