Projekt nowelizacji Prawa energetycznego oraz niektórych innych ustaw został przyjęty 9 października przez Radę Ministrów.

Założeniem nowelizacji Prawa energetycznego jest uregulowanie instytucji sprzedaży rezerwowej, tj. sprzedaży odbiorcy końcowemu paliw gazowych lub energii elektrycznej przez sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania dostarczania tych mediów przez dotychczasowego sprzedawcę.

Przepisy dotyczące sprzedaży rezerwowej, które funkcjonowały dotąd, ograniczone są wyłącznie do sprzedaży energii elektrycznej. W projekcie zaproponowano, aby sprzedaż rezerwowa dotyczyła także paliwa gazowego. Jak wyjaśniono, odbiorcy gazu ziemnego nie będą – dzięki wdrożonym zmianom – zagrożeni nagłym wstrzymaniem dostaw w przypadku zaprzestania jego dostarczania przez aktualnego sprzedawcę.

W projekcie przewidziano też modyfikację obowiązku publicznej sprzedaży przez przedsiębiorstwa energetyczne wytworzonej energii elektrycznej – przez jego podniesienie z 30 do 100 proc. Celem podniesienia tzw. obliga giełdowego jest poprawa przejrzystości na rynku i ograniczenie nagłych wzrostów cen energii elektrycznej na rynku hurtowym niewynikających z czynników fundamentalnych.

Jednocześnie dzięki poprawie płynności i transparentności na Towarowej Giełdzie Energii i ograniczeniu możliwości wpływu na cenę uczestników posiadających silną pozycję rynkową, rozwiązanie to w perspektywie długoterminowej poprawi pozycję odbiorców na krajowym rynku energii elektrycznej – ocenia resort energii.

Stosowanie tzw. kodeksów sieci, które stanowią środki budowy wspólnego, jednolitego rynku energii elektrycznej w UE to kolejna zmiana zaproponowana w projekcie. Ma ona na celu zapewnienie spójności funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego z prawem unijnym.

Projekt wprowadza również ułatwienie dla przedsiębiorstw sieciowych w usuwaniu awarii, przeprowadzeniu prac remontowych i konserwacyjnych sieci energetycznych.

Zaproponowane rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Czytaj więcej

Skomentuj