W Warszawie została podpisana pre-umowa na budowę w Koszalinie zakładu termicznego przekształcania odpadów. Dokument podpisali przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gminy Koszalin.

Umowa jest związana z funduszami, które ma pozyskać miasto z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013; Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi; Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Głównym celem projektu jest budowa systemu gospodarki odpadami wraz z budową zakładu termicznego przekształcania odpadów dla województwa zachodniopomorskiego. Realizacja projektu pozwoli na spełnienie wymagań Unii Europejskiej dotyczących ograniczenia liczby składowanych odpadów komunalnych, w szczególności zaś ograniczenia składowania odpadów. Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów będzie elementem tworzonego w regionie systemu gospodarki odpadami wraz systemem selektywnej zbiórki odpadów. Realizacja projektu pozwoli zmniejszyć ilość składowanych odpadów, które nie zostały poddane procesom odzysku lub recyklingu. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów będzie miała duże znaczenie nie tylko dla regionu, ale także dla krajowego systemu gospodarowania odpadami.

– Prawie 300 mln złotych napłynie do miasta, powstanie nowoczesny zakład pracy zatrudniający około 100 osób, dostosujemy gospodarkę odpadami do wymogów unijnych, a gdy zakład zacznie funkcjonować w Koszalinie, będziemy ponosić mniejsze koszty za transport odpadów, bo wożenie ich np. do Szczecina oznaczałoby dodatkowe obciążenia dla mieszkańców. Wreszcie, instalacje które będą z odpadów produkować energię cieplną i elektryczną w niczym nie przypominają tych sprzed trzydziestu lat, są bezpieczne dla środowiska – wyliczał już podczas pierwszego spotkania informacyjnego zorganizowanego na temat projektu budowy termicznego zakładu przekształcania odpadów prezydent Koszalina Mirosław Mikietyński.

Budowa zakładu byłaby niemożliwa, gdyby nie finansowe wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szacunkowy koszt projektu wynosi bowiem aż 280 mln zł, z których 69 mln zł pochodzić ma ze środków własnych miasta, a 211 mln zł stanowić będzie dotacja Funduszu Spójności. Inwestycja ma zakończyć się z końcem 2013 roku (dokumentacja techniczna ma być gotowa dwa lata wcześniej).

źródło: koszalin.pl

Czytaj więcej

Skomentuj