Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzje o przyznaniu prawa do pokrycia ujemnego salda dla dwóch projektów farm wiatrowych na Bałtyku, które realizują wspólnie Polenergia i norweski Equinor. Łączna moc tych projektów to ponad 1,4 GW.

Jak poinformował Urząd, decyzje dotyczą projektów MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III. Każdy z nich ma mieć moc 720 MW. Jednocześnie przypomniał, że przyznaną decyzją regulatora pomoc musi jeszcze potwierdzić Komisja Europejska pod kątem zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy publicznej.

W ustawowym terminie do 31 marca wnioski o wsparcie dla ośmiu projektów wiatrowych złożyło pięć podmiotów. Pierwsze decyzje o przyznaniu prawa pokrycia ujemnego salda dotyczyły dwóch projektów PGE i duńskiego Orsteda – Baltica 2 o mocy 1498 MW, oraz Baltica 3 o mocy 1045 MW, oraz należącego do niemieckiego koncernu RWE projektu BTI o mocy 350 MW. Prezes URE nadal rozpatruje pozostałe złożone w terminie wnioski.

Zgodnie z ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, w pierwszej fazie systemu wsparcie przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa URE i może ono objąć morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej do 5,9 GW. Dla kolejnych projektów przewidziano już system aukcyjny.

Czytaj więcej

Skomentuj