Wodociągowcy chcą zmiany przepisów dotyczących odkupu sieci wod-kan od prywatnych inwestorów. Problemy z rozliczeniem takich transakcji między deweloperami a firmami komunalnymi nierzadko muszą rozstrzygać sądy.

Deweloperzy budują w osiedlach mieszkaniowych kilometry rurociągów, które przedsiębiorstwa wod-kan muszą następnie odkupić, aby móc dostarczać wodę dla nowych mieszkańców.

– Deweloperzy ustalają często cenę wykupu na bardzo wysokim poziomie, czasem nawet wyższym niż rynkowe koszty budowy sieci – wyjaśnia dla “Pulsu Biznesu” Tadeusz Rzepecki, prezes Tarnowskich Wodociągów i przewodniczący rady IGWP.

Konflikty rozstrzyga sąd

Choć zasady przenoszenia własności urządzeń wodnych i kanalizacyjnych oraz roszczeń z tego tytułu reguluje art. 49 kodeksu cywilnego, nierzadko kwestie te muszą rozstrzygać sądy.

Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Dorota Jakuta w wypowiedzi dla “Pulsu Biznesu” ujawnia, że kwestia ceny przy nabywaniu przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne sieci wybudowanych przez inne podmioty jest istotnym problemem. Często dochodzi do sporów, które — z uwagi na rozbieżne stanowiska stron — kierowane są na drogę sądową.

Konieczne zmiany w prawie?

— Izba pracuje nad propozycją zmian przepisów do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z nią przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne będzie mogło odmówić odpłatnego nabycia sieci, jeżeli nie została ona ujęta w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych — mówi Dorota Jakuta w rozmowie z “PB”.

Pomysł nie spotkał się z akceptacją ze strony deweloperów. Jak wyjaśnia Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich, w praktyce często plany te nie są uchwalane lub nie są realizowane albo też zostały uchwalone wiele lat temu i nie odpowiadają aktualnym potrzebom i kierunkom rozwoju przestrzennego gminy. Umieszczenie inwestycji wod-kan w planie nie gwarantuje również, że urządzenia powstaną w określonym czasie.

Czytaj więcej

Skomentuj