Tytuł Promotor Energetyki Odnawialnej redakcji miesięcznika „Czysta Energia” ustanowiony został w 2004 roku. Jego celem jest uhonorowanie osób i instytucji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego i propagowania postaw mających wpływ na rozwój energetyki odnawialnej w skali ogólnokrajowej, a także osób i instytucji, które przyczyniły się do wdrożeń rozwiązań z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Decyzją kapituły pod przewodnictwem prof. Macieja Nowickiego, po rozpatrzeniu nadesłanych zgłoszeń tytuł Promotora Energetyki Odnawialnej miesięcznika „Czysta Energia” za 2011 r. przyznano  profesorowi zwyczajnemu Janowi Popczykowi z Politechniki Śląskiej, twórcy  Klastra 3×20. W latach 1990-1995 profesor współtworzył i realizował reformę energetyki, był pierwszym prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Skąd wzięło się zainteresowanie i włączenie w propagowanie energetyki odnawialnej, profesor wyjawił w wywiadzie opublikowanym w październikowym numerze  „Czystej energii” mówiąc m.in.:

– Moje zainteresowania energetyką odnawialną, ale jeszcze bardziej rozwojem zrównoważonym, nie są wynikiem mistycznego, gwałtownego przeobrażenia. Są one naturalną konsekwencją badań, różnorodnych doświadczeń wynikających z uczestnictwa w działalności gospodarczej, obserwacji społecznych i przemyśleń dotyczących mechanizmów wielkich zmian strukturalnych.Działalność w obszarze gospodarki była szczególnie istotna dla mojego zaangażowania się w energetykę odnawialną. Dlatego, że obejmowała ona najpierw opracowanie koncepcji i realizację (na stanowisku prezesa Polskich Sieci Elektroenergetycznych) reformy elektroenergetyki w latach 1990-1995, której celem była decentralizacja, a następnie urynkowienie tego sektora poprzez wdrożenie zasady TPA-

Profesor jest też  wielkim orędownikiem  prosumenckich technologii z wykorzystaniem inteligentnych sieci.

Dotychczasowi laureaci Tytułu to: profesor Maciej Nowicki (były Minister Środowiska), Zbigniew Kamieński (Ministerstwo Gospodarki), prof. Dorota Chwieduk (Politechnika Warszawska), Bałtycka Agencja Poszanowanie Energii, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, Jarosław Mroczek (Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej) oraz profesor Andrzej Chocholski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego).

(uw)

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj