Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przeznaczy 150 mln euro na poprawę efektywności energetycznej polskich przedsiębiorstw. Wczoraj w Warszawie ogłoszono Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF).

EBOR uruchomił Program PolSEFF (Polish Sustainable Energy Financing Facility), skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych inwestowaniem w nowe technologie obniżające wydatki na energię. Aby ułatwić tego typu inwestycje udostępniono środki o łącznej wartości 150 milionów euro, które będą dystrybuowane przez uczestniczące w programie lokalne banki i spółki leasingowe. Firmy z sektora MŚP mogą uzyskać w formie kredytu lub leasingu w wysokości do 1 miliona euro.

– Tego typu inicjatywy są dla mnie, jako ministra środowiska bardzo istotne. Pomagają nam budować pewną logikę przejścia do gospodarki niskoemisyjnej, nazywanej „zieloną gospodarką”. Jest ona uważana nie tylko, jako przyszłość świata, ale także jako pewien motor rozwoju i postępu – powiedział minister Andrzej Kraszewski podczas inauguracji programu PolSEFF.

Wśród projektów realizowanych w ramach programu można wyróżnić cztery grupy inwestycji. Są to: przedsięwzięcia inwestycyjne pozwalające na osiągnięciu co najmniej 20% oszczędności oraz te zwiększające efektywność wykorzystania energii w budynkach, m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii lub urządzenia podnoszące efektywność jej wykorzystania, które umożliwiają zmniejszenie zużycia energii w budynkach komercyjnych i administracyjnych MŚP o 30%. Ponadto w ramach projektu mogą być realizowane inwestycje w energię odnawialną, a także w wybrane technologie, np. inwestycje w przedsięwzięcia i urządzenia wybrane z listy technologii o wysokiej efektywności.

Program umożliwia przedsiębiorcom dostęp do finansowania i wiedzy potrzebnej przy realizacji projektów pozwalających na redukcję kosztów, zwiększenie konkurencyjności i rentowności, podniesienie jakości produkcji, a także na remont i modernizację aktywów.

Poza finansowaniem technologii służących poprawie efektywności energetycznej, program przewiduje bezpłatne doradztwo w wyborze inwestycji.

Możliwe jest również uzyskanie premii inwestycyjnej w wysokości 10% całkowitej kwoty inwestycji, a to dzięki prowadzonej przez Unię Europejską polityce zachęcania do redukcji emisji szkodliwych dla środowiska gazów cieplarnianych.

Więcej o programie na stronie: www.polseff.org 

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj