Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie podpisało z firmą Tractebel Engineering S.A.umowę na prowadzenie asysty technicznej podczas realizacji Projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I”.

W ramach umowy wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług konsultacyjnych i szkoleniowych w kwestiach technicznych, finansowo – księgowych i organizacyjnych. Firma doradzać ma jednostce JRP oraz Pełnomocnikowi Projektu MAO w bieżącym zarządzaniu projektem oraz w kontaktach i wszelkich zobowiązaniach wobec interesariuszy projektu w tym w kontaktach z Unią Europejską, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto firma wspierać ma rozwiązywanie trudnych zagadnień i sytuacji, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu.

Wartość umowy opiewa na kwotę 245 900 zł netto. Pierwszym elementem w ramach umowy będzie opracowanie przez Tractebel Engineering harmonogramu szkoleń pracowniczych. Umowa zawarta została na czas określony, do końca 2014 roku.

źródło: MPWiK w Jaworznie

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj