Blisko trzy i pół tysiąca niewielkich budowli, przepławek i zbiorników retencyjnych powstanie do 2014 roku w rejonach wyżynnych, a przede wszystkim w górach, by chronić te obszary przed powodziami. Umowę na realizację projektu dotyczącego tej kwestii podpisały 29 sierpnia Lasy Państwowe oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowity koszt projektu pn. „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie” wynosi ponad 172 mln zł. Znaczną część tej sumy – 119 mln zł – pokryje Unia Europejska.

W tym unikatowym na skalę Europy projekcie, realizowanym przez Lasy Państwowe, bierze udział 55 nadleśnictw z terenów wyżynnych i górskich położonych w obrębie czterech Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.

Wśród zaplanowanych zadań inwestycyjnych znalazły się kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. W ramach projektu opracowano m.in. budowę zbiorników naturalnych i bystrzy, odtwarzanie ekosystemów mokradłowych, renaturyzację potoków i obszarów podmokłych, chroniące stoki przed nadmiernym spływem powierzchniowym oraz gwarantujące utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj