Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra środowiska projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010”.

Założono, że budowa zbiornika zostanie przedłużona do końca 2013 r. Ta zmiana jest konieczna, ponieważ pierwotny termin zakończenia inwestycji, tj. pod koniec 2010 r. nie zostanie dotrzymany. Nie jest bowiem możliwie zakończenie prac budowlanych w tym terminie. Chodzi o to, że zadania wyznaczone na lata 2006-2009 nie były realizowane zgodnie z harmonogramem. W tym okresie na ich wykonanie przeznaczono jedynie 50 proc. zaplanowanych środków budżetowych. Jednocześnie obowiązujące zestawienie kosztów programu wieloletniego nie obejmowało w szczególności realnych kosztów przełożenia odcinka linii kolejowej Kraków-Zakopane na trasie Stryszów-Zembrzyce, które jest konieczne ze względu na budowę zbiornika.

Przyjęto, że w 2011 r. program będzie finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W latach 2012-2013 na jego finansowanie złożą się środki NFOŚiGW i ewentualnie z budżetu państwa.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj