Komisja Europejska wydała siódmą, a zarazem ostatnią decyzję dla tzw. dużego projektu, realizowanego w ramach IV priorytetu POIiŚ Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. Projektem tym jest Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin IOS III dla bloku Nr 10 – 500 MW w Elektrowni “Kozienice” S.A.

Głównym celem projektu jest osiągnięcie niższych wartości emisji SO2, niż te wynikające z najlepszych dostępnych technik i określone w posiadanym przez Elektrownię pozwoleniu zintegrowanym. Instalacja pozwoli na osiągnięcie stężeń SO2 w oczyszczonych spalinach poniżej 200 mg/Nm3 oraz uzyskanie w warunkach eksploatacyjnych stężeń niższych. Poza ograniczeniem emisji SO2 instalacja pozwoli na redukcję emisji pyłu, HF, HCl i metali ciężkich, w tym Hg.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj