Dziś w Poznaniu przyznano tytuł Promotora Energetyki Odnawialnej 2012. Laureatem został dr inż. Stanisław Pietruszko, prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, który odebrał nagrodę podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON.

Jego zainteresowanie fotowoltaiką trwa nieprzerwanie od 35 lat. Zaczynał od badań materiałowych, ale szybko działania swoje skierował na dokonanie oceny potencjału technologii fotowoltaicznej w Polsce, na możliwości aplikacyjne oraz na konieczność zmiany polityki i prawa. Szczególnie ważnym obszarem działalności dra Pietruszko w ostatnich latach stała się edukacja w zakresie podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie fotowoltaiki i Odnawialnych Źródeł Energii.

Efekty tych działań wykorzystane zostały przez Ministerstwo Gospodarki w trakcie tworzenia projektu nowej ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, w którym fotowoltaika została po raz pierwszy zauważona i uzyskała specjalne wsparcie, także systemem stałych taryf typu FiT.

Doktor Pietruszko kierował w Polsce kilkoma projektami UE oraz kilkunastoma krajowymi projektami badawczymi i edukacyjnymi w obszarze fotowoltaiki. Jest członkiem Komitetu Sterującego Europejskiej Technologicznej Platformy Fotowoltaicznej nakreślającej kierunki rozwoju fotowoltaiki w UE oraz koordynatorem sieci fotowoltaiki w nowych krajach UE.

Społecznie pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki oraz jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej – ISES oraz wielu profesjonalnych organizacji międzynarodowych. Autor ponad 150 publikacji.

Tytuł Promotor Energetyki Odnawialnej redakcji miesięcznika „Czysta Energia" ustanowiony został w 2004 roku. Jego celem jest uhonorowanie osób i instytucji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego i propagowania postaw mających wpływ na rozwój energetyki odnawialnej w skali ogólnokrajowej, a także osób i instytucji, które przyczyniły się do wdrożeń rozwiązań z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Tytuł Promotora Energetyki Odnawialnej w 2012 roku przyznała kapituła pod przewodnictwem prof. Macieja Nowickiego.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj