6 lutego został ogłoszony przetarg na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej „Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska”. To część dużego projektu unijnego pt. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap 1″ i zarazem pierwsze z zadań realizowanych w ramach projektu przez Miasto Gdańsk.

Cały Kanał Raduni ma 13,5 km. Na terenie Gdańska znajduje się odcinek od samego ujścia Motławy do 9,815 kilometra. Remontowana będzie jego 7,5 kilometrowa część (od 2,7 kilometra do 9,815 kilometra). W tym roku Miasto chce uzyskać projekt budowlany, a do końca lipca 2010 – projekty wykonawcze.

Kanał Raduni wybudowany został w XIV wieku, pełni on istotną rolę w przeprowadzaniu wód deszczowych górnego tarasu Miasta Gdańska. Niedostateczny stan techniczny kanału wpłynął na spotęgowanie skutków powodzi w lipcu 2001 roku. Choć miejsca przerwania wału zostały natychmiast naprawione, konieczna jest jednak jego kapitalna modernizacja, aby mógł służyć bezpieczeństwu miasta przez kolejne 10-lecia.

Przebudowa kanału w Gdańsku obejmie budowę nowych ubezpieczeń brzegowych, wzmocnienie i uszczelnienie wału przeciwpowodziowego, odtworzenie kilkunastu kładek dla pieszych wraz z przyczółkami utrudniającymi swobodny przepływ wody oraz m.in. usunięcie przebiegających przez niego sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i pozostałych. Projekt ma być zrealizowany do 2015 r.

Modernizacja Kanału Raduni jest częścią dużego projektu unijnego pt. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap 1" realizowanego przez wielu partnerów z Województwa Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Przygotowały go Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Teren Żuław, w granicach objętych projektem, obejmuje dwa województwa, 10 powiatów (w tym dwa miasta na prawach powiatu: Gdańsk i Elbląg) oraz 16 gmin żuławskich i 23 gmin okołożuławskich.

Celem projektu jest zmniejszenie ryzyka powodzi na obszarze Żuław Wiślanych poprzez odbudowę i modernizację systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Beneficjentem i jednym z partnerów projektu jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Realizują go również:
– Miasto Elbląg
– Miasto Gdańsk
– Powiat Gdański
– Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego
– Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.

Orientacyjny koszt całego projektu to 647,29 mln zł, maksymalne dofinansowanie z UE wyniesie do 85%, czyli 550,20 mln zł. Obejmuje on 53 zadania w tym modernizację wałów, pompowni, przebudowę koryt rzek oraz system odwodnień polderów, których realizacja zaplanowana jest do końca 2015r. Projekt znajduje się na liście indykatywnej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" Priorytet III. Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja celem złożenia wniosku o dofinansowanie.

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj