Spółka INFRA z Grupy Kapitałowej PBG rozpoczęła tworzenie własnej grupy firm specjalizujących się w wykorzystaniu bezwykopowych metod renowacji przewodów infrastruktury podziemnej. Za łączną kwotę 1,6 mln zł INFRA nabyła 51 proc. udziałów we wrocławskiej spółce PRIM, przejmując w ten sposób nad nią kontrolę. PRIS Sp. z o.o. realizuje zadania z zakresu renowacji, monitoringu rurociągów oraz technologii bezwykopowych. Jak poinformowano, INFRA nie zamierza zmieniać profilu działalności spółki PRIS, a inwestycję w jej udziały traktuje jako długoterminową.
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj