Na przemyskim składowisku odpadów przy ul. Piastowskiej otwarto Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych.

Umożliwi  on mieszkańcom  miasta  oraz podmiotom gospodarczym  oddawanie posegregowanych odpadów problemowych, np. zużytego sprzęt RTV i AGD, starych mebli, opakowań z resztkami farb i lakierów, przeterminowanych leków itp. Odpady będzie można oddawać  przez cały rok z wyjątkiem niedziel i świąt.

Większość oddawanych przez mieszkańców odpadów będzie przyjmowana nieodpłatnie, za  wyjątkiem zużytych mebli dla których wprowadzono opłaty rekompensujące koszty ich  utylizacji. Firmy i podmioty prowadzące działalność gospodarczą również będą mogły odpłatnie  skorzystać z tej formy oddawania odpadów segregowanych.

źródło: przemysl.pl 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj