Na przełomie lipca i sierpnia w Krośnie i jego okolicach odbyły się Warsztaty Architektoniczno – Urbanistyczne, których celem była ocena subregionu pod względem gospodarki przestrzenią.

Uczestnikami tego wydarzenia byli studenci oraz młodzi absolwenci Wydziałów Architektury Politechniki Białostockiej i Politechniki Śląskiej, a także Wydziału Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Głównymi partnerami warsztatów były Stowarzyszenie Rozwoju Miasta Krosna „Twoje Krosno” i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie.
 
Celem pięciodniowych debat oraz wyjazdów w teren było dokonanie, przez osoby nie związane na co dzień z ziemią krośnieńską mieszkające w innych regionach kraju, przeglądu możliwości rozwojowych Miasta i powiatu krośnieńskiego, ocena obecnie funkcjonujących w Krośnie rozwiązań w zakresie gospodarki przestrzennej oraz alternatyw dla realizowanych działań m.in. w kontekście dobrych rozwiązań z kraju i z zagranicy z możliwością ich adaptowania do lokalnych warunków.
 
Na zakończenie opracowano wnioski; pojawiło się wiele świeżych pomysłów, w tym dotyczących: zagospodarowania budynków starej huty (tzw. „jedynki”) na „żywe” interaktywne muzeum tzw. „lofty” (czyli przestronne oryginalne mieszkania lokowane w budynkach poprzemysłowych), zagospodarowania terenów w sąsiedztwie dworca PKP, zwiększenia powierzchni terenów zielonych, wykorzystania bulwarów, zarówno wzdłuż Lubatówki, jak i Wisłoka. Efekty warsztatów są tym cenniejsze, że stanowią wynik obserwacji osób nie związanych na co dzień z lokalnymi sprawami, mogącymi konkretną sytuację dotyczącą naszego Miasta i powiatu ocenić obiektywnie, bez zbędnych emocji, uprzedzeń i tzw. „wyuczonej nieudolności” wyrażającej się m.in. przez ciągłe powtarzanie, że czegoś się nie da – ocenia Piotr Lenik, współorganizator warsztatów i jednocześnie radny miasta Krosna.

– Ideą pomysłodawców warsztatów jest znalezienie odpowiedzi na liczne pytania i wyzwania, które niesie dynamicznie zmieniająca się gospodarka, sytuacja społeczna i materialna Krosna oraz powiatu krośnieńskiego, a co za tym idzie m.in. miejski krajobraz. Dobrze będzie, jeśli nasze wnioski wywołają otwartą, merytoryczną dyskusję na temat przestrzeni publicznej i perspektyw rozwoju Miasta i jego okolic w zakresie zagospodarowania przestrzennego – tłumaczy Sebastian Bogusz, pomysłodawca wydarzenia, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

źródło: krosno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj