Dziewięć firm zgłosiło się do przetargu na wykonanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowej renowacji Parku Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Hallera. Najniższą ofertę złożyła warszawska firma „BD PROJEKT”, która zaproponowała wykonanie zadania za 137,5 tys. zł.

Firmy z Warszawy, Wrocławia, Szczecina, Bydgoszczy i Grudziądza oferowały bardzo zróżnicowane  kwoty, z których najwyższa to 238 tys. zł oferowana przez konsorcjum firm ze Szczecina.

Po zapoznaniu się z ofertami, komisja przetargowa rozpoczęła pracę weryfikacyjną i  wezwała niektórych oferentów do uzupełnienia dokumentów. Prace zespołu powinny zakończyć się w ciągu dwóch tygodni i wówczas będzie możliwe podpisanie umowy z wykonawcą, który od tego momentu będzie miał 4 miesiące na wykonanie wspomnianej dokumentacji.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej uwzględniającej zagospodarowanie terenu oraz specyfikę robót budowlanych w szczególności: rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne, rozwiązania sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz zagospodarowanie terenu zieleni.

– Renowacja parku miejskiego ma na celu zwiększenie jego atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej, a nade wszystko przywrócenie dawnej świetności i podniesienie jego walorów przyrodniczych i krajobrazowych – mówi Maja Banasik, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

W ramach planowanej inwestycji założono uzupełnienie funkcji rekreacyjnej parku poprzez wykonanie nowych estetycznych i funkcjonalnych obiektów oraz urządzeń, m.in. o plac zabaw dla dzieci, parking na około 50 miejsc, oświetlenie i monitoring. Planujemy również zmianę nawierzchni alejek parkowych, ujednolicenie latarni oraz naprawę murków. Przede wszystkim nasadzane będą nowe drzewa i rośliny, renowacji poddamy też trawniki chcemy również odtworzyć rosarium – ogród różany – dodaje Maja Banisk.

W sumie renowacja ma objąć teren o powierzchni 6,44 hektara pomiędzy ulicami Hallera, Cegielnianą i Aleją Wigury. Dokumentacja projektowa zostanie tak przygotowana, by prace renowacyjne na tym terenie mogły być wykonywane etapami w miarę posiadanych środków w budżecie miasta. Warto dodać, że w zrewitalizowanym parku ma stanąć miejskie lodowisko, które w tej chwili funkcjonuje przy ul. Piłsudskiego przy budynku NOT.

źródło: grudziadz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj