Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła przetarg nieograniczony na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej na temat Europejskiej Sieci Natura 2000, o nazwie „Natura 2000 – Poczuj to!”

Całkowita wielkość zamówienia to 3.095.697,37 PLN netto, w tym 2.063.798,25 PLN netto przeznaczone jest na zamówienie podstawowe oraz do 1.031.899,12 PLN netto na zamówienie uzupełniające.

Główne kryterium wyboru oferty stanowi cena (50% wartości ofert), pozostałe parametry to strategia mediowa (26%) i parametry mediowe (24%). Kampania kierowana będzie do osób młodych, w wieku 18-25 lat, w szczególności do studentów.

Przetarg odbędzie się w ramach projektu POIS.05.04.00-00-267/09 „Złap równowagę, odkryj Naturę. Termin składania ofert mija 7 września br. o godz. 12:00. Rozpoczęcie kampanii zaplanowano na 23 września 2011.

Szczegóły oraz specyfikacja zamówienia znajdują się tutaj.

Źródło: www.bip.gdos.gov.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj