Budowa nowego systemu przerzutowego ścieków we Wrocławiu weszła w najtrudniejszy etap – trzeba przeciągnąć dwa rurociągi, o średnicy ponad metra, pod dnem Odry.

Pracownicy firmy Chrobok od kilku dni przygotowują się do tej skomplikowanej operacji. Na miejscu są już specjalistyczne maszyny – cześć z nich znajduje się na terenie przepompowni ścieków Stary Port, kolejne instalowane są na drugim brzegu Odry. Bezproblemowo zakończył się przewiert pilotowy. Na terenie portu, przez kilkaset metrów, wije się rurociąg gotowy do instalacji.  Według szefów firmy będzie to pierwszy tego typu przewiert na Dolny Śląsku.

Dzięki budowie nowego systemu przerzutowego ścieków wraz z rozbudową Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek”, wrocławianie mieszkający w okolicach pól irygacyjnych odetchną z ulgą. Nowa inwestycja MPWiK pozwoli na odprowadzanie wszystkich ścieków z Wrocławia bezpośrednio na Janówek. Znikną uciążliwe odory unoszące się na polami; miasto uzyska atrakcyjne tereny pod inwestycje. 

Przepompownia ścieków Stary Port znajduje się na ulicy Kleczkowskiej. Tam zainicjowane zostały prace modernizacyjne w ramach unijnego projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej – Etap II”. Wykonawca, firma Skanska, rozpoczęła roboty w listopadzie 2008 roku. Trwać one będą 27 miesięcy. Koszt inwestycji to ponad 70 mln zł.

źródło: MPWiK Wrocław

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj