Kolejne dziewięć gospodarstw domowych w Świdnicy (woj. dolnośląskie) zyska przydomowe oczyszczalnie ścieków, w ramach złożonych wniosków o dofinansowanie budowy.

W pierwszym terminie zakwalifikowanych do otrzymania dotacji w wysokości do 80% kosztów poniesionych na realizację inwestycji zostały 32 wnioski spośród 37 złożonych. W drugim terminie (do 30 czerwca br.) na 9 złożonych wniosków wszystkie zostały zakwalifikowane. Kolejny termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2012 r.

W tegorocznym budżecie gminy Świdnica na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zarezerwowanych zostało 350 tys. zł. dla 4 uprawnionych miejscowości: Modliszowa, Pankowa, Stachowic i Wieruszowa. Zakładając maksymalny poziom dofinansowania w przypadku 41 już złożonych wniosków, do wykorzystania pozostało jeszcze ok. 186 tys. zł.

Zgodnie z założeniami dotacja może być udzielona jeżeli, przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie budowana na obszarze, na którym nie przewiduje się, zgodnie z aktualnymi dokumentami planistycznymi lub programowymi gminy, budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe bądź ekonomicznie nieuzasadnione.

źródło: swidnica.gmina.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj