Narodowa Rada Ekologiczna wybrała laureatów i wyróżnionych XII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Wśród tegorocznych nagrodzonych znalazły się trzy podmioty z województwa warmińsko-mazurskiego. W kategorii „Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku” laureatem został Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w Ostródzie, natomiast SP nr 18 im. Franciszka II Rakoczego w Elblągu uhonorowano w kategorii „Promotor Ekologii”. Ponadto w tej samej kategorii nadano Przedłużenie Znaku Nadleśnictwu Strzałowo. Laureat poprzedniej edycji wykazał kontynuację działań na rzecz ochrony środowiska.

Organizatorem konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Oceniane są w nim zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej. Wynika to z założenia, że promowanie obywatelskich postaw proekologicznych ma równie fundamentalne znaczenie jak wdrażanie przyjaznych środowisku technologii.

Realizacja konkursu pozwala na zapoznanie się ze stanem środowiska w poszczególnych regionach, a przede wszystkim z ilością i jakością działań podjętych dla poprawy stanu środowiska przez samorządy terytorialne, podmioty gospodarcze oraz młodzież skupioną w Kołach Ekologicznych działających przy szkołach. Zakres wykazanych przez uczestniczących w konkursie prac pozwala również na określenie stanu zainteresowania przez samorządy i podmioty gospodarcze kompleksowym rozwiązywaniem problemów ekonomicznych.

Uroczysta gala, podczas której wręczone zostaną statuetki i certyfikaty odbędzie się w najbliższy piątek, 11 lutego w hotelu Sofitel Victoria Warszawie.

źródło: wfosigw.olsztyn.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj