Laboratorium PWiK w Gorzowie Wielkopolskim mieszczące się na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Kostrzyńskiej w grudniu 2009 roku otrzymało certyfikat akredytacji AB 1126, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

– Zakres akredytacji obejmuje pobieranie próbek wody i ścieków oraz wykonywanie analiz fizykochemicznych wody i ścieków – tłumaczy Bogusław Andrzejczak, dyrektor PWiK.

Ponadto w ubiegłym roku przy oczyszczalni wybudowano nowy zbiornik do magazynowania biogazu produkowanego w komorach fermentacyjnych. Inwestycja, której koszt wyniósł 580 tys. zł, pozwoli zaoszczędzić energię w okresie zimowym. Tradycyjnie PWiK realizował prace związane z budową sieci wodociągowej. W 2009 roku taka sieć powstała m.in. w rejonie ulicy Myśliborskiej, ulic przyległych do Szczecińskiej oraz między Ciecierzycami i Borkiem. Zajęto się także modernizacją i budową kanalizacji m.in. w ulicy Wyszyńskiego, Szwoleżerów, w Chróściku, Małyszynie i Różankach. – Ponadto 10 milionów złotych przeznaczyliśmy na ukończenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6" – mówi B. Andrzejczak.

W bieżącym roku przedsiębiorstwo zamierza wydać ponad 7 mln 700 tys. zł na inwestycje. Zajmie się m.ijn. przebudową sieci wodociągowej i instalacji kanalizacyjnej w ulicy Wyszyńskiego i na terenie bulwaru nad Wartą. W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6” planowana jest budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gorzowie oraz gminach Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok, a także modernizacja oczyszczalni ścieków w Gorzowie i ujęć wody. W pierwszej kolejności będą realizowane – kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Olimpijskiej, Londyńskiej, jako uzbrojenie terenu dla powstającego osiedla Myśliborskiego i budowa  przepompowni ścieków Różanki. 

źródło: gorzow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj