Rusza kolejna edycja konkursu „Czysty Las”, organizowanego wspólnie przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu i Lasy Państwowe.

Celem konkursu jest poprawa czystości polskich lasów, a przy okazji także promocja zasobów przyrody i właściwych zachowań w lesie oraz edukacja ekologiczna młodzieży. Do konkursu mogą przystąpić dzieci i młodzież ze szkół i innych placówek oświatowych wszystkich typów, a także zespołów szkół.

Czwarta edycja konkursu obejmuje prace wykonane w roku szkolnym 2007/2008. Prace można składać w dwóch kategoriach:

  • Leśna Edukacja – działania propagujące wiedzę o lesie, właściwe zachowanie w nim, kształtujące szacunek do lasu i wrażliwość na przyrodę; w tym roku priorytetami tematycznymi są: las w literaturze, lasy Europy.
  • Sprzątanie Lasu – akcje zbierania śmieci w lesie lub utrzymywania czystości na jakimś terenie leśnym.
Do uczestnictwa w konkursie kwalifikuje Towarzystwo Przyjaciół Lasu na podstawie przysłanych zgłoszeń. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2008 r. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy i wszystkie inne informacje można znaleźć na stronieinternetowej www.tpl.org.pl
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj