Państwowa Rada Ochrony Środowiska – ciało doradcze przy ministrze środowiska – przyjęła stanowisko wobec problemów gospodarki stałymi odpadami komunalnymi w Polsce.

"Polska podpisała w 2001 roku unijne zobowiązania akcesyjne rozdziału „Środowisko”. Mimo tego, że gospodarka odpadami komunalnymi była i jest nadal częścią tych zobowiązań – zobowiązań o największych zaległościach realizacyjnych – od 2001 roku nie wprowadzono unijnych zasad organizacyjno-logistycznych do polskiego systemu w tej dziedzinie działalności municypalnej" – czytamy w dokumencie.

W opinii Rady, konieczny jest jasny podział kompetencji w zakresie gospodarki odpadami pomiędzy resortami. Koordynacją tych działań powinno zająć się Ministerstwo Środowiska. Poza tym, niezbędne jest wdrożenie unijnych zasad organizacyjno-logistycznych, bez względu na trudności wywołane zaległościami czasowymi.

"Zmiany powinny dotyczyć przede wszystkim uregulowania form własności odpadów (władztwa nad odpadami), odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego (gmin i ich związków) za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mechanizmów sprawnego zarządzania, w tym opłat za usuwanie odpadów, oraz innych rozwiązań związanych z koniecznością osiągnięcia zasad i poziomu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnych z wymaganiami unijnymi" – czytamy w stanowisku.

źródło: http://www.mos.gov.pl/pros

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj