Warszawska spółka EZO ma uruchomić w Starachowicach zakład odzysku surowców z opakowań zawierających m.in. polietylen.

Projekt będzie realizowany na terenie Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice”, przy współudziale Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie wsparcie z Unii. Dzięki dotacji z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, dla którego Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej), spółka EZO z Warszawy ma uruchomić tu zakład odzysku surowców z opakowań wielowarstwowych, zawierających m.in. polietylen.

Dwie linie technologiczne będą pracowały dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii, opracowanej przez naukowców związanych z firmą. Dzięki zastosowaniu unikalnych technologii: chemicznego oczyszczania odpadów opakowaniowych oraz depolimeryzacji tworzyw sztucznych możliwe jest uzyskanie znaczącej ilości paliwa energetycznego w postaci płynnych węglowodorów, które dalej  mogą być przetworzone na energię elektryczną i cieplne. Odzyskiwane będzie też makulatura, aluminium i tworzywa sztuczne.

Koszt inwestycji to ponad 70 mln zł, z czego 40 mln zł stanowić ma wsparcie z Unii.

źródło: starachowice.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj