Zapraszamy do udziału w 17. Konferencji Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która odbędzie się w dniach 29 – 30 marca 2023 r. w hotelu ApartHotel Termy Uniejów**** i online.

XVII edycja dwudniowej konferencji, tym razem organizowana jest w nowym miejscu, innym czasie i trochę innej tematyce niż poprzednie edycje tego wydarzenia. Jednym z ciekawszych punktów programu będzie wizytacja najnowocześniejszej fabryki produkującej na cały świat nowoczesne AGD.

Uczestnicy, prelegenci i paneliści

W gronie uczestników, prelegentów, panelistów i tzw. Key Note Speakers będą przedstawiciele wszystkich interesariuszy rynku ZSEE. Jak zwykle największą grupę stanowić będą osoby reprezentujące recyklerów, zakłady przetwarzania, organizacje odzysku i producentów. Wytypowaliśmy także przedstawicieli administracji państwowej
i samorządowej oraz posłów, którym chcemy podczas konferencji zadać istotne dla branży pytania.

Po raz pierwszy zostaną zaproszeni kupcy ze strony producentów, którzy z jednej strony negocjują z dostawcami surowców (recyklerami), a z drugiej zlecają w wielomilionowych kontraktach organizacjom odzysku usługi polegające na spełnianiu ich rocznych obowiązków zbiórki i przetwarzania ZSEE.

Co w programie?

Z racji nowelizacji Dyrektywy WEEE omówimy proponowane zamiany prawne
i wskażemy nasze lokalne zagrożenia. Zaproponujemy usprawnienie systemu raportowania i funkcjonowania BDO. Przeanalizujemy skuteczność akcji edukacyjnych. Zapytamy kogo trzeba o skalę szarej strefy. W dłuższych i krótszych wywodach nawiążemy do innych branż odpadowych i skupimy się na obszarach wspólnych, jak chociażby ROP. Będziemy bardzo skoncentrowani na elektrorecyklingu, jednak momentami będziemy patrzyli szerzej na środowisko, klimat, GOZ i ESG, których to pojęć ZSEE jest niezmiernie ważnym elementem.

17. Konferencja Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
29-30 marca 2023 r.
ApartHotel Termy Uniejów**** (Ul. Termalna 1, 99-210 Uniejów)
sprawdź szczegóły na:

zsee.abrys.pl

Czytaj więcej

Skomentuj