1 / 5

Jeszcze kilkanaście lat temu, edukacja ekologiczna należała do tematów rzadko podejmowanych w mediach, szkołach czy instytucjach publicznych. Dziś, jest niezwykle istotnym elementem edukacji szkolnej, częścią strategii biznesowych przedsiębiorstw recyklingowych i tematem do dyskusji w świecie medialnym i politycznym. Edukacja ekologiczna to bezsprzecznie podstawowy element walki o przyszłość naszej planety. Polska firma recyklingowa AKPOL zorganizowała cykl spotkań z dziećmi i seniorami, podczas których przekazała cenną wiedzę o prawidłowej segregacji odpadów i znaczeniu recyklingu dla środowiska naturalnego.

Zgodnie z raportem Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 2021 r., wśród najważniejszych działań mających poprawić gospodarkę zarządzania odpadami w Polsce, najwięcej (aż 15 proc.) głosów otrzymały działania edukacyjne. Budowanie świadomości ekologicznej wśród Polaków jest niezbędna dla rozwoju idei recyklingu w naszym kraju i poprawy jakości środowiska naturalnego

– Zdajemy sobie sprawę jak wiele jeszcze przed nami, ale podczas spotkań z najmłodszymi, widzimy szansę dla przyszłości naszej planety. Dzieci i młodzież to pokolenia, które w najbliższej przyszłości będą miały ogromny wpływ na kształt i rozwój gospodarki ekologicznej, ponieważ są znacznie bardziej świadome wpływu działań człowieka na środowisko i proaktywne w likwidowaniu złych czynników oddziałujących na przyrodę – zauważa Rafał Topolski, specjalista ds. sprzedaży w AKPOL.

Poszerzanie świadomości ekologicznej

Firma recyklingowa z Lubelszczyzny od początku swojego istnienia stawia na poszerzanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców swojego regionu, angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska i organizuje wydarzenia ekologiczne na terenie firmy i w placówkach instytucji publicznych.

W maju, firma zorganizowała cykl spotkań w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kraśniku z dziećmi ze szkoły podstawowej, podczas których przedstawiciele AKPOL pokazali zasady prawidłowej segregacji odpadów oraz opowiedzieli o procesie recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych.

Dzieci i seniorzy

W maju w AKPOL odbyło się też spotkanie prezesa Adama Kusia z podopiecznymi projektu Przedsiębiorcze Dzieciaki – projektu edukacyjnego Urzędu Miasta Lublin, objętego patronatem prezydenta tego miasta, podczas którego opowiedział on dzieciom o historii firmy i etapach jej rozwoju. Dzieci dowiedziały się także czym są regranulaty i mogły zobaczyć proces ich wytwarzania z odpadów z tworzyw sztucznych.

Firmę odwiedzili również przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy podczas zajęć proekologicznych dowiedzieli się, że na prawidłową segregację odpadów w gospodarstwie domowym nigdy nie jest za późno.

Czytaj więcej

Skomentuj