Radni z Sosnowca zdecydowali, że 7 czerwca, razem z wyborami do europarlamentu, odbędzie się referendum w sprawie wprowadzenia tzw. podatku śmieciowego.

Mieszkańcy wypowiedza się w sprawie odpłatnego przejęcia przez Gminę Sosnowiec niektórych obowiązków w zakresie gospodarki śmieciami. Aby referendum było wiążące, musi wziąć w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.

Podczas referendum mieszkańcy odpowiedzą TAK lub NIE na nastęująco postawione pytanie:
"Czy jest Pan/Pani za odpłatnym przejęciem przez Gminę Sosnowiec od właścicieli nieruchomości położonych na jej terenie, obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenie służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz przepisami odrębnymi?"

– Przejęcie przez gminę obowiązku utrzymania czystości i wprowadzenie opłaty od każdego mieszkańca ma zapobiec podrzucaniu śmieci do pojemników należących do spółdzielni oraz zobligować wszystkich niepłacących do pokrywania rachunków za wywóz śmieci. Projekt ma też zlikwidować dzikie wysypiska. Szacujemy, że wysokość podatku wynosić będzie ok. 5 zł od osoby – mówi w "Dzienniku Zachodnim" radny Tomasz Jamrozy z PO.

źrółdło: sosnowiec.pl, Dziennik Zachodni

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj