Mieszkańcy Wałbrzycha wzięli wczoraj udział w referendum. Jedno z pytań dotyczyło dopłat z budżetu miasta do rachunków za wodę, a dwa wiązały się pośrednio z likwidacją istniejącego w mieście składowiska śmieci. Według nieoficjalnych informacji podanych przez serwis naszemiasto.pl, frekwencja nie przekroczyła 15 procent.

Pomysłodawcą i inicjatorem referendum był komitet wyborczy Nowoczesny Wałbrzych. Tworzyły go osoby skupione wokół Patryka Wilda, byłego kandydata na prezydenta Wałbrzycha.  Aby wynik referendum był ważny, frekwencja musiała wynieść co najmniej 30 procent.

Pytania, na które odpowiadali wałbrzyszanie:
1. Czy jesteś za wprowadzeniem dopłat z budżetu miasta do stawek taryfy wody i ścieków obowiązującej na terenie Wałbrzycha w latach 2011 – 2012 dla odbiorców z grupy gospodarstw domowych w kwocie (brutto) 1,30 zł do m3 wody i 1 zł do m3 ścieków oraz 10 zł do abonamentu miesięcznego
2. Czy jesteś za wprowadzeniem na terenie Wałbrzycha:
– zakazu lokalizacji składowisk odpadów inne niż komunalne,
– zakazu lokalizacji zakładów i instalacji przetwórstwa lub utylizacji innych niż komunalne odpadów niebezpiecznych, za wyjątkiem instalacji zlokalizowanych w miejscu powstania odpadów.
3. Czy jesteś za wprowadzeniem na drogach gminnych Wałbrzycha zakazu poruszania się pojazdów ciężarowych o masie całkowitej przekraczającej 5 ton, przewożącej odpady inne niż komunalne, będące substancjami niebezpiecznymi.

źródło: walbrzych.naszemiasto.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj