Regulatorzy z Estonii, Litwy, Łotwy i Polski zrzeszeni w Regionalnym Stowarzyszeniu Regulatorów Energetyki apelują o zawieszenie Rosji w pracach tej organizacji – poinformował w środę Urząd Regulacji Energetyki.

Regionalne Stowarzyszenie Regulatorów Energetyki (Energy Regulators Regional Association, ERRA) zrzesza regulatorów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz regionu Azji, Afryki, Środkowego Wschodu oraz USA.

Jak informuje URE, szefowie organów regulacyjnych państw bałtyckich i Polski napisali w swoim oświadczeniu, że mimo apolitycznego charakteru stowarzyszenia, widzą konieczność potępienia działań Rosji przeciw niezależnemu, pokojowemu i demokratycznemu państwu, jakim jest Ukraina oraz wzywają do nałożenia możliwie najsurowszych sankcji na Rosję.

Szefowie organów regulacyjnych zaoferowali jednocześnie pełne wsparcie przy udzielaniu przez ERRA niezbędnej pomocy Krajowej Komisji Regulacyjnej ds. Energii i Mediów Ukrainy (NERC).

Wspólnym celem wszystkich krajów członkowskich ERRA jest doskonalenie narzędzi regulacyjnych, równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii, wzmacnianie pozycji organów regulacyjnych i ich niezależności wobec innych instytucji administracji rządowej.

Czytaj więcej

Skomentuj