Prawie 37 milionów dotacji przeznaczył Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na rekompensatę strat dla gmin przez których tereny przebiega autostrada A1.

Realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim program ma na celu łagodzić wpływ drogi na przyrodę i warunki życia ludzi. 15 maja 2012 roku Wojewódzki Fundusz w Toruniu podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko -Pomorskiego, na mocy której program "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015" będzie realizowany.

Oddziaływanie autostrady z racji swojej specyfiki, wymaga podejmowania wielu działań o charakterze osłonowym i kompensacyjnym w stosunku do środowiska a także takich, które przyczynią się do zwiększonej aktywności gospodarczej. Mając na uwadze oddziaływanie jakie niesie za sobą budowa i późniejsza eksploatacja nowego szlaku komunikacyjnego o opracowano Projekt pn.: Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015”, którym objętych jest 9 gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

Pieniądze otrzymają:
9 gmin województwa kujawsko-pomorskiego:
• Aleksandrów Kujawski,
• Raciążek,
• Waganiec,
• Lubanie,
• Włocławek,
• Brześć Kujawski,
• Kowal,
• Lubień Kujawski
• Choceń.

W ramach projektu zrealizowanych zostanie 56 przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym:
• budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków;
• rekultywacja terenu składowiska odpadów komunalnych;
• termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej;
• zakup sprzętu do konserwacji urządzeń wodnych, sanitarnych i melioracyjnych
• zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych
• usuwanie i utylizacja elementów zawierających azbest

Prace mają zakończyć się 2015 roku.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie prawie 61 mln zł. Wojewódzki Fundusz wesprze gminy dotacją w wysokości prawie 37 mln zł, a województwo kujawsko – pomorskie ponad 2,6 mln zł. Środki własne gmin stanowią pond 21 mln zł.

źródło: wfosigw.torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj