W województwie kujawsko-pomorskim podpisane zostało porozumienie na mocy, którego gminy będą mogły zrealizować inwestycje rekompensujące straty przyrodnicze i środowiskowe, powstałe w związku z budową autostrady A-1.

Przedsięwzięcia finansowane będą wspólnie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, budżet województwa i budżety beneficjentów.  Wspólnie jednostki te stworzyły mechanizm w postaci programu inwestycyjnego obejmującego proekologiczne przedsięwzięcia który choć częściowo rekompensuje tego typu straty.

Dla mieszkańców miast i wsi w wymienionych gminach program oznacza budowę, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, rekultywację składowisk odpadów i zbiorników wodnych oraz zakup sprzętu do konserwacji sieci wodno-kanalizacyjnych. Przewiduje się realizację 45 takich przedsięwzięć o łącznej wartości blisko 53 milionów złotych.

Do programu przystąpiły następujące gminy:
• gmina Aleksandrów Kujawski
• gmina Raciążek
• gmina Waganiec
• gmina Lubanie
• wiejska gmina Włocławek
• gmina Brześć Kujawski
• gmina Kowal
• gmina Lubień Kujawski
• gmina Choceń.

źródło: wfosigw.torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj