Obywatele Unii Europejskiej pokazali, że stan środowiska wodnego nie jest im obojętny. W zakończonych 11 marca konsultacjach społecznych dotyczących Ramowej Dyrektywy Wodnej wzięło udział 375 386 Europejczyków. Czyni je to jednymi z największych w historii Unii Europejskiej.

Jak podaje WWF, obywateli Unii Europejskiej do zajęcia stanowiska w sprawie europejskich rzek, jezior i terenów podmokłych, zmotywowała kampania #ProtectWater. Dzięki niej Europejczycy opowiedzieli się za silnym prawem, które je chroni – Ramową Dyrektywą Wodną Unii Europejskiej.

Dwie dekady lekceważenia zobowiązań

375 386 obywateli przemówiło w imieniu cennych europejskich rzek, jezior i terenów podmokłych przeciwko ich postępującej degradacji. Powiedzieli swoim rządom głośno i jasno, aby nie osłabiały one prawa wodnego UE. Rządzący muszą teraz słuchać i brać te głosy na poważnie – powiedziała Ester Asin, Dyrektor WWF European Policy Office.

– 60 % wód europejskich jest w stanie krytycznym, potrzeba działania państw członkowskich jest natychmiastowa. Były one zobligowane do zatrzymania destrukcji wód, kiedy podpisały Ramową Dyrektywę Wodną w 2000 r., ale spędziły dwie dekady bezwstydnie lekceważąc zobowiązania i nie implementując ich postanowień. Zamiast nacisków na osłabienie prawa wodnego, nawołujemy do podjęcia działań i posłuchania głosu obywateli – dodaje.

Kampania #ProtectWater była prowadzona przez WWF, Europejską Agencję Środowiska, Europejski Związek Wędkarzy, European Rivers Network oraz Wetlands International, które razem stworzyły Europejską Koalicję dla Rzek (Living Rivers Europe).

Obywatele i organizacje pozarządowe bronią RDW

Proces weryfikacji prawa europejskiego, umożliwia obywatelom uczestnictwo w konsultacjach społecznych Komisji Europejskiej nad Ramową Dyrektywą Wodną (jedyna możliwość dla szerokiej społeczności na wypowiedzenie swojej opinii podczas oceny skuteczności obowiązującej legislacji unijnej), aby mogli wyrazić swój sprzeciw w sprawie proponowanych obecnie zmian legislacyjnych. Konsultacje społeczne ogłoszone zostały w październiku 2018 roku i otrzymały wsparcie ponad 130 organizacji społecznych (m.in. Greenpeace, Bird Life, Friends of the Earth).

Oficjalna unijna analiza konsultacji społecznych, które zakończyły się 11 marca, będzie opublikowana jesienią 2019 r., wraz z finalną decyzją, co do przyszłości tego aktu prawnego przewidywaną do pierwszej połowy 2020 r. Europejska Koalicja dla Rzek będzie obecna na każdym kroku podejmowanych działań i decyzji, tak aby Ramowa Dyrektywa Wodna pozostała nienaruszona. Kontynuowane będą naciski, aby prawo to było w pełni zaimplementowane przez państwa członkowskie i wprowadzone przez Komisję Europejską, w celu przywrócenia odpowiedniej kondycji wód europejskich do roku 2027 (jako czas ostateczny).

Według najnowszych danych 60 proc. rzek, strumieni, jezior i terenów podmokłych w Europie nie jest w dobrym stanie. Przez pokolenia niszczyliśmy i zanieczyszczaliśmy je, a zbyt dużo wody wykorzystywaliśmy w sposób nieodpowiedzialny.

Większość rzek w Europie jest poniżej norm jakości

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj