Konsolidacja spółek Remondis Electrorecycling Sp. z o.o. i Synergis Electrorecycling S.A. została zakończona. W następstwie konsolidacji została podjęta decyzja o zmianie lokalizacji zakładu przetwarzania oraz siedziby zarządu obu spółek.

Nowa lokalizacja znajduje się w odległości 10 kilometrów od obecnej.

REMONDIS uruchamia nowy Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Błoniu, przy ul. Grodziskiej 15 na terenie dawnych zakładów Mera. Obecnie trwają  niezbędne procedury administracyjne. Przy ulicy Grodziskiej, na obecnym etapie, prowadzona będzie zbiórka zużytego sprzętu a w niedalekiej przyszłości ma ruszyć nowoczesna instalacja przetwarzania. 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj