Ekipy remontowe rozpoczęły prace przy wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej w obrębie Starego Miasta w Sandomierzu. Koparki wykonały pierwsze wykopy w rejonie spichlerza przy Alei Jana Pawła II, w sąsiedztwie sandomierskiego Zamku.

To właśnie z powodu mocno wyeksploatowanej infrastruktury w tej części Sandomierza dochodziło w ostatnich latach do niebezpiecznych awarii w wyniku których zapadały się chodniki i ulice w obrębie zabytkowej struktury Starego Miasta. Z nieszczelnej kanalizacji i pękających sieci wodociągowych, wyciekająca woda przedostawała się do lessowej struktury na której posadowiona jest zabytkowa zabudowa Starówki.

Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Sandomierza” zakresem rzeczowym obejmuje budowę, modernizację oraz renowację kanalizacji sanitarnej; budowę oraz wymianę sieci wodociągowej; renowację i budowę sieci kanalizacji deszczowej w obrębie Zespołu Staromiejskiego w Sandomierzu. W ramach tej części Projektu wybudowane zostaną również odcinki kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części Sandomierza, na ulicy Trześniowskiej i Holowniczej. Kolejną częścią Projektu jest remont i modernizacja istniejącej miejskiej oczyszczalni ścieków.

5 lutego 2010 roku w sandomierskim ratuszu, podpisana została umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. w sprawie dofinansowana projektu przez Unię Europejską z Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 18 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie inwestycji 43,1 mln zł. Projekt, w imieniu samorządu miejskiego, realizować będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

W dniu 1 marca 2011 r., zawarta została umowa pomiędzy PGKiM w Sandomierzu, a Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDOMONT” z Łańcuta na wykonanie robót budowlanych obejmujących wspomniany obszar Zespołu Staromiejskiego oraz rejon ulicy Trześniowskiej i Holowniczej w Sandomierzu.

Zgodnie z podpisanym kontraktem, przekazanie wykonawcy placu budowy nastąpiło z końcem marca 2011 r. Po przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów geodezyjnych, roboty ziemne rozpoczęły się 7 kwietnia 2011 roku w sąsiedztwie spichlerza przy Alei Jana Pawła II. W początkowej fazie prace przy wymianie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej prowadzone będą ulicami: Zamkową, Katedralną, Długosza oraz ulicą Podwale Górne – zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

– W trosce o zapewnienie jak najmniejszych uciążliwości dla mieszkańców Sandomierza oraz licznie odwiedzających nasze miasto turystów, roboty podzielono na 12 etapów – wyjaśnia burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski. Taki podział ma umożliwić uniknięcie rozkopania całego terenu budowy w tym samym czasie. Planowany czas zakończenia robót budowlanych na Starówce oraz przy ulicach Trześniowskiej i Holowniczej  przypada na koniec października 2012 r.

Równocześnie z pracami prowadzonymi w zakresie budowy i wymiany kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu, jako kolejna część Projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Sandomierza”, wykonywany będzie remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków. Prace przy remoncie tego obiektu rozpoczną się 11 kwietnia 2011 r. i będą wykonywane przez Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Hydrotechnicznych „WODKAN” z Poznania. Planowany czas zakończenia prac remontowych i modernizacyjnych w oczyszczalni ścieków przypada na koniec października 2011 r.

źródło: sandomierz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj