Radom dostanie ponad 124 mln zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Funduszu Spójności na modernizację i rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej.

Inwestycja warta 260 mln zł będzie polegać na modernizacji i rozbudowie sieci wodociągowej o długości ok. 47 km oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 65 km. Przewidziana jest także modernizacja wybranych ujęć wody i stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków wraz z budową stacji do termicznej utylizacji osadu ściekowego w procesie spalania. Inwestycja ma być rozliczona do końca 2015 roku, ale jej zakończenie jest planowane na koniec 2014 roku.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj