Zabytkowy park przy szpitalu psychiatrycznym w Gorzowie stanie się bardziej atrakcyjny dla spacerowiczów. Na jego rewitalizację przeznaczono ostatnio z budżetu miasta 100 tys. zł. Na początek zaplanowano wytyczenie ścieżek, które powstaną jeszcze w tym roku.

Projekt rewitalizacji parku powstał trzy lata temu. Na zlecenie miejskiego wydziału Gospodarki Komunalnej plan odnowy parku opracował dr Marcin Kubus z Zakładu Dendrologii i Kształtowania Terenów Zielonych Akademii Rolniczej w Szczecinie. Odnowa parku polega na przywróceniu mu w miarę możliwości pierwotnego wyglądu z końca XIX w.

Park powstał w 1888 r. wraz ze szpitalem. Pełnił funkcję rekreacyjną. Po II wojnie zdewastowano elementy małej architektury, zlikwidowano część alejek i ścieżek, nasadzono rzędy topoli i drzew iglastych w centralnym fragmencie parku. Na dodatek zmieniło się całkowicie otoczenie: nie ma już dzisiaj okazałego budynku zarządu lecznicy, który dominował w układzie parkowym oraz kilku innych budynków szpitalnych. Naprzeciwko parku powstały tereny przemysłowe, a wokół nowe osiedla. W swoim opracowaniu Marcin Kubus proponuje odtworzenie układu spacerowego z 1929 r. W centralnej części miałby się pojawić dawny, symetryczny kwietnik, otoczony siecią alejek. Projektant zaleca nasady średnich i niskich drzew.źródło: Gazeta Wyborcza Gorzów

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj