Znamy już skład nowej Rady Ministrów. Tekę ministra środowiska premier Donald Tusk powierzył Marcinowi Korolcowi, który dotychczas pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki.

 
Marcin Korolec ukończył studia w École Nationale d’Administration w Paryżu oraz na Uniwersytecie Warszawskim – najpierw na Wydziale Historii, a następnie Prawa i Administracji. Od wielu lat jest związany z życiem politycznym – pracował m.in. jako doradca pełnomocnika rządu ds. negocjacji o członkostwo RP w Unii Europejskiej, odpowiadając za obszary związane ze swobodnym przepływem towarów i osób, rolnictwem, polityką konkurencji i ochrony konsumentów, a w latach 2001-2004 był radcą ministra w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w gabinecie Danuty Hübner. 

Posiada znaczące doświadczenie w dziedzinie funduszy unijnych. Od 2010 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast od kwietnia tego roku reprezentuje Polskę w Radzie Międzynarodowej Agencji ds. Energii Odnawialnej (IRENA). Bierze również udział w pracach Rady Doradczej UE ds. Gazu Unia Europejska – Rosja. Ponadto był uczestnikiem pertraktacji dotyczących limitów emisji CO2.

Marcin Korolec –  jest jedną z najbardziej kompetentnych osób kwestiach gospodarki i klimatu nie tylko w Polsce, ale i całej UE stwierdził Donald Tusk, prezentując skład gabinetu.
Nowemu ministrowi gratulujemy i życzymy sukcesów!

(kat)

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj