22 sierpnia w stołecznym Ratuszu odbędzie się dyskusja pokonkursowa dotycząca projektu „Modernizacji – Rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich w Warszawie”.

Konkurs rozstrzygnięty został 17 sierpnia. Przewodniczący sądu konkursowego – Prof. Sławomir Gzell zwycięską pracą ogłosił koncepcję dwóch warszawskich pracowni Abies – Architektura Krajobrazu Barbara Kraus-Galińska (Barbara Kraus-Galińska, Joanna Ways, Magdalena Wnęk, Katarzyna Jarosz, Marta Rzępała) i Piotr Hadecki Architekt (Piotr Hadecki, Marta Czarnomska-Siecke). Wszystkie prace oglądać można do  22 sierpnia w holu Ratusza na pierwszym piętrze w godzinach 8-16.

Rewaloryzacja ma przywrócić zabytkową wartość parku przy czym główną funkcją pozostanie założenie spacerowo – wypoczynkowe. Projekt pozwoli wyeksponować i odtworzyć elementy historycznych kompozycji i uporządkować park. Zakres działań obejmuje całość założenia parkowego tj. zarówno część historyczną (rewaloryzacja wg projektu F. Szaniora) jak rozbudowę powojenną. Rewaloryzacja obejmie szatę roślinną, układ wodny i drogowy, ogrodzenie oraz plac zabaw i małą architekturę.

źródło: um.warszawa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj