18 kwietnia została podpisana umowa na rewaloryzację parku przy Domu Zakonnym Salwatorianów w Bagnie koło Obornik Śląskich.

Zostanie posadzone blisko 18 tys. sztuk roślin w kilkunastu gatunkach, a ogród użytkowy utworzą rośliny zimozielone w ilości 3,5 tys. sztuk. Dzięki prowadzonym pracom w parku, który otacza XVIII-wieczną rezydencje rodów szlacheckich, powstaną ostoje dla dzikiej zwierzyny i ptactwa.

Zadanie „Rewaloryzacja przyklasztornego założenia parkowego przy Domu Zakonnym Salwatorianów w Bagnie – odtworzenie ogrodu użytkowego, przywrócenie do pierwotnego stanu zbiornika wodnego oraz nasadzenie stref ekotonowych” posłuży ochronie cennych elementów krajobrazu przyrodniczo-kulturowego.

źródło: fos.wroc.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj