W Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy zakończono projekt pn. „Rewaloryzacja XVIII-wiecznego założenia parkowego w Dobrzycy”. Projekt dotowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Podzielono go na dwa etapy związane z terenem parku wokół nowopowstałej Oranżerii, czyli dawnego „Słodkiego Ogródka”.

W I etapie, który miał miejsce między marcem, a październikiem 2011 r. zadanie obejmowało wykonanie nasadzeń uzupełniających istniejący drzewostan. Nasadzono 3773 nowych drzew, krzewów oraz bylin. Ponadto w ramach zadania wykonano nawierzchnie żwirowe w obrębie fragmentu parku objętego nasadzeniami. Dofinansowanie tego etapu ze środków WFOŚiGW w Poznaniu wyniesie 30 tys. zł.

Etap II miał miejsce od października do listopada 2011 r. i podobnie do etapu pierwszego w ramach zadania dokonano nasadzeń krzewów, drzew oraz bylin na przestrzeni dawnego „Słodkiego Ogródka”. Wśród wielu gatunków o jakie wzbogaciła zieleń parkowa można wymienić nowe gatunki róż, azalii, pigwowca, przetacznika, trzemiliny, czy też migdałka. Również dzięki tej dotacji zamontowano oświetlenie. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu wyniesie 50 tys. zł.

źródło: dobrzyca-muzeum.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj