W dniach 1-2 czerwca 2009 r., w Hotelu Brda w Bydgoszczy odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Rewitalizacja i rekultywacja obszarów zdegradowanych w mieście „Polityka i społeczeństwo w procesie rewitalizacji”.

Podczas obrad zaprezentowane zostaną opinie na temat stanu partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym i rewitalizacji w Polsce, a także przykłady jej realizacji w innych państwach europejskich. Referenci z różnych miast polskich, podzielą się z uczestnikami dotychczasowymi praktycznymi doświadczeniami w zakresie metod realizacji partycypacji społecznej, jak i barier dla jejskutecznej realizacji. 

Druga część spotkania zostanie poświęcona jednemu z ważnych pól realizacji współczesnych zadań rewitalizacyjnych, a mianowicie rewitalizacji obszarów nad wodami – portami, kanałami i rzekami, które to obszary w przeszłości były terenami aktywności przemysłowych, a obecnie wymagają restrukturyzacji i rewitalizacji. Ten ostatni temat jest szczególnie aktualny w Bydgoszczy – mieście rzeki Brdy i kanałów łączących ją z rzeką Notecią. Dlatego też, popołudniowa sesja tej części konferencji odbędzie się w trakcie rejsu po rzece Brdzie i Kanale Bydgoskim. W trakcie rejsu będzie można zapoznać się zarówno z najważniejszymi elementami Bydgoskiego Węzła Wodnego, jak i wysłuchać najnowszych informacji o planowanych działaniach dla jego rewitalizacji. 

Organizatorem konferencji jest firma ABRYS z Poznania. Serwis www.komunalny.pl jest patronem medialnym konferencji.

PROGRAM KONFERENCJI*
III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Rewitalizacja i rekultywacja obszarów zdegradowanych w mieście”, Polityka i społeczeństwo w procesie rewitalizacji, 1-2 czerwca 2009 r., Bydgoszcz

Komitet naukowo-organizacyjny:
dr Andreas Billert – Universität Viadrina, Frankfurt (Oder)
Dagmara Mliczyńska-Hajda – Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji
Stanisław Wroński – Miejska Pracownia Urbanistyczna, Bydgoszcz


* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie
** Organizatorzy nie odpowiadają za punktualny powrót do hotelu


 

Czytaj więcej

Skomentuj