Zaprzyjaźniony portal edukacji ekologicznej ZielonaLekcja.pl zaprasza do “Rodzinnego quizu przyrodniczego”. Dzięki zróżnicowaniu pytań, quiz pozwoli wykazać się znajomością przyrody starszym i młodszym członkom rodziny.

Rodzinny quiz przyrodniczy trwa od 2 sierpnia do 30 września 2010 r. W tym czasie należy poprawnie odpowiedzieć na 10 pytań i wysłać odpowiedzi, adres oraz imiona członków rodziny na konkurs@zielonalekcja.pl. Wśród rodzin – autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy pięć „Rodzinnych atlasów przyrody”. Konkurs jest otwarty dla wszystkich, poza pracownikami Wydawnictwa RM i Abrys oraz ich rodzin.

Zapraszamy całe rodziny do udziału w quizie. Jedna rodzina może przesłać jedno zgłoszenie. Wszystkie pytania są zaczerpnięte z „Rodzinnego atlasu przyrody”.

Pytania konkursowe

1.    Ile nóg mają pajęczaki?
2.    Co służy rybom do oddychania?
3.    Pod jaką postacią rodzą się płazy?
4.    Wymień trzy przykłady ptaków – nielotów.
5.    Od czego pochodzi nazwa ssaki?
6.    Podaj przykład rośliny, która kwitnie wiosną.
7.    Wymień przykład krzewu, na którym pojawiają się owoce.
8.    Wymień jeden przykład jesiennego owocu drzewa.
9.    Jak nazywa się pokarm młodych pszczół?
10.  Czego symbolem jest biedronka?

Źródło: zielonalekcja.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj