Dziś w Poznaniu redakcja miesięcznika “Czysta Energia” zaprasza na debatę Okrągły Stół Rolniczy – Rolnictwo dla energetyki.

Tematyka debaty
Jaką rolę ma do odegrania rolnictwo w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju? Jak wygląda obecny rynek biomasy, skąd energetyka zawodowa pozyskuje niezbędną biomasę? Czy rynek jest w stanie zaopatrzyć w agrobiomasę zaplanowane i budowane inwestycje? Czy inwestycje w biomasę mają lepsze, czy może gorsze wsparcie w nowej ustawie OZE?  Na te pytania postarają się odpowiedzieć zaproszeni do I części Debaty paneliści.
Jak przebiega realizacja Krajowego programu rozwoju biogazowni, czy zapisane w projekcie ustawy OZE systemy wsparcia dla mikroźródeł będą wystarczające do dynamiczniejszego rozwoju małych biogazowni? Jak ważny dla prawidłowego procesu fermentacji w biogazowni jest dobór substratów, jak pozyskać fundusze na budowę biogazowi i jak zintegrować ją z inną inwestycją i pozyskać odpowiedni kapitał? Na te pytania odpowiedzą zaproszeni do II części Debety paneliści. Ponadto zostaną przedstawione przykłady dobrze działających biogazowni.
 
Program:
Część I
10.30-13.00 Potencjał biomasy i zapotrzebowanie
Zaproszeni paneliści:
Jarosław Wiśniewski, naczelnik Wydziału Energii Odnawialnej i Biopaliw, MRiRW,
Janusz Pilitowski, zastępca dyrektora, Departament Energetyki, MG (udział niepotwierdzony),
prof. Janusz Gołaszewski, UWM, przewodniczący Zespołu OZE przy MRiRW,
prof. Anna Grzybek, wiceprzewodnicząca POLBIOM,
Ryszard Gajewski, prezes Polskiej Izby Biomasy,
Grzegorz Wrona, wiceprezes Tauron Wytwarzanie,
Małgorzata Kosińska, prezes Zarządu OPEC-BIO, Grudziądz,
dr Stefan Pawlak, Polska Grupa Agencji Energetycznych,
Roman Długi, Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej,
Wojciech Mazurkiewicz, AES Toruń,
Michał Kacprzak, PM Group Polska,
Marek Z. Cecerko, Dyrektor Operacyjny, Saturn Management.
 
13.00-13.30 poczęstunek, sponsor Bank BGŻ
 
Część II
13.30-16.00 Biogazownie rolnicze
Zaproszeni paneliści:
Jarosław Wiśniewski, naczelnik Wydziału Energii Odnawialnej i Biopaliw,
Janusz Pilitowski, zastępca dyrektora, Departament Energetyki, MG (udział niepotwierdzony),
prof. Andrzej Myczko, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział Poznań,
Michał Ćwil, dyrektor generalny, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej,
Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej,
Andrzej Bobrowski, dyrektor Agencji Rynku Rolnego, Oddział Poznań,
przedstawiciel ENEA Operator (wysłane zaproszenie),
Maciej Majewski, Bank BGŻ,
Wiesław Wasilewski, Fundusze Pomocowe,
Marek Jóźwiak, Biogaz Zeneris.
 
 
Redakcja miesięcznika „Czysta Energia” już od 2002 roku wspólnie z MTP organizuje debaty i konferencje na targach rolniczych. W tym roku do współpracy organizatorzy zaprosili Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
Udział w debacie jest bezpłatny, obowiązuje jedynie bilet wstępu na Targi.
 
Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 14 lutego br.
faksem 61/655-81-01 lub emailem na adres redakcja@czystaenergia.pl
 
Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.
 
 
Partnerzy Debaty                                                                                        Patronat medialny
Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawianej                                                     „Agroserwis”
Polska Izba Biomasy                                                                                          „Gazeta Sołecka”
Krajowa Izba Biopaliw                                                                                       „Przegląd Komunalny”
Polska Grupa Agencji Energetycznych                                                                „Czysta Energia”
Instytut Energetyki Odnawialnej                                                                         
 
 
 
Dodatkowe informacje: tel. 784 001 821 lub u.wojciechowska@czystaenergia.pl
Więcej informacji na stronie:  http://www.polagra-premiery.pl/pl/

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj