Energa Operator podaje, że w drugim kwartale tego roku przybyło ponad 12,5 tysiąca nowych mikroinstalacji. Łącznie w ciągu ostatniego półrocza spółka przyłączyła ich niemal 20 tysięcy.

Obecnie w sieci EOP prąd wytwarza blisko 50 tys. tego typu źródeł. To ponad trzy razy więcej niż w tym samym okresie rok temu. Energa Operator przystosowuje infrastrukturę do zmieniającego się rynku energii, opartego w coraz większym stopniu na rozproszonych źródłach OZE.

“Łączna moc zainstalowana pracujących w sieci Energi Operatora mikroinstalacji wynosi już ok. 342 MW. Większość z nich stanowi fotowoltaika. Poza fotowoltaiką, w tej kategorii źródeł wytwórczych, energię elektryczną wytwarza również 30 instalacji wiatrowych, 81 elektrowni wodnych, 13 biogazowni oraz 22 mikroźródła wykorzystujące różne metody produkcji energii. W pierwszym półroczu 2020 r. łączna moc zainstalowana mikroinstalacji wzrosła o ponad 140 MW” – głosi komunikat.

Czytaj więcej

Skomentuj