Zakończyły się prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.

– W celu poprawienia gospodarki wodno-ściekowej miasto podjęło działania polegające na konserwacji rowów melioracyjnych. Oczyszczono ponad 1,6 km rowów – mówi prezydent miasta Radosław Torzyński. Koszt prac to blisko 25 tysięcy złotych.

Prace prowadzone były w czerwcu i lipcu. Wykonawca prac związanych z konserwacją rowów został wyłoniony w drodze przetargu. Wydział Administracji Przestrzennej Referat Ochrony Środowiska określił zakres prac.

– Miasto dokonało konserwacji rowów w szczególności na terenach gdzie brak jest kanalizacji deszczowej oraz rowów, które przebiegają przez grunty będące własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Podyktowane to zostało obowiązkami jakie zostały przypisane gminie ustawą o samorządzie gminnym – wyjaśnia Stanisław Krakowski, zastępca prezydenta.

Prace polegały głównie na czyszczeniu rowów melioracyjnych wraz z przepustami i odcinkami zarurowanymi na łącznej długości 1642 m  położonych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego obejmującej: wykoszenie porostów ze skarp rowów, wygrabienie skoszonych porostów, ręczne i mechaniczne odmulenie rowów na głębokość 20-40 cm przy szerokości dna od 40-60 cm wraz z rozplantowaniem urobku, ręcznym i mechanicznym oczyszczeniem z namułu przepustów rurowych i odcinków zarurowanych, usunięcie skoszonych porostów.

źródło: ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj